Elterelés kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény esetén

Elterelés

Az elterelés a büntetés kiváltását szolgálja, melynek célja a szer használatának a csökkentése vagy teljes elhagyása. Az elterelésen való sikeres részvételt követően a büntetőeljárás megszüntetésre kerül, azaz eljárás alá vont személy mentesül a büntetés alól.

Elterelésre az jogosult, aki

  • csekély mennyiségű kábítószert
  • saját használatra termeszt, előállít, megszerez, tart, vagy fogaszt, illetve
  • beismerő vallomást tesz, melynek ténybelinek és a bűnösség elismerésére kiterjedőnek kell lennie,
  • vállalja a kezelést vagy a megelőző-felvilágosító tanfolyam elvégzését.

Fontos rögzíteni, hogy a kábítószer mennyiségének meghatározásakor mindig a tiszta hatóanyagtartalmat kell figyelembe venni, amelyet pedig igazságügyi toxikológus szakértő állapít meg. A büntetőjog megkülönbözteti a csekély, jelentős, illetve a különösen jelentős mennyiséget. Mindhárom kategóriához szerenként vonatkoznak a mérőszámok, mely értékek a kábítószer tiszta hatóanyag tartalmára vonatkoznak. Az egyes mennyiségek számszerinti értékét a Büntető Törvénykönyv értelmező rendelkezései között találjuk, amelyben a törvény a csekély mennyiség értékét állapítja meg az egyes kábítószer-fajtákra lebontva és annak szorzatával határozza meg mi a jelentős és különösen jelentős mennyiség. Amennyiben olyan kábítószerről van szó, amelynek a csekély mennyiségi értékét a Btk. értelmező rendelkezései közt nem találjuk meg, akkor a számítás alapját a hozzá nem szokott fogyasztó átlagos hatásos adagja adja. Ez esetben csekély mennyiség állapítható meg akkor, ha az nem haladja meg az adag hétszeres mértékét.


Az. 57. BK Vélemény meghatározza a kábítószer fogyasztás, termesztés, előállítás, kínálás, átadás, fogalomba hozatal, valamint a kereskedés fogalmát.


II. 1. A kábítószer fogyasztása alatt értendő az elkövető (a fogyasztó, kábítószer-használó) minden olyan magatartása, aminek közvetlen következménye, hogy a kábítószer a szervezetébe jut.  A kábítószer fogyasztója a kábítószer birtoklásának bűncselekményét akkor is elköveti, ha nem maga termesztette, állította elő vagy tartotta a kábítószert, hanem mástól, a saját használatára szerezte meg.

A kábítószer „termesztése” olyan növény termesztését jelenti, amely, illetve amelynek a részei szerepelnek a kábítószerek jegyzékén, és jelentősebb feldolgozás nélkül kábítószerként felhasználhatók.

A kábítószer előállításának olyan műveletek tekinthetők, amelyek közvetlen eredménye a kábítószer.

Kábítószert kínál, aki mást kábítószer átvételére eredménytelenül felhív; kábítószert átad, aki azt más személy birtokába adja.

a) Kábítószert forgalomba hoz az, aki azt – akár ellenérték fejében, akár ingyenesen – több személy részére juttatja.

b) Kábítószerrel kereskedik, aki haszonszerzésre törekedve közreműködik a kábítószer forgalmazásában.

Mindezek ellenére büntethető, akivel szemben

  • az elkövetést megelőző két éven belül már felfüggesztették az eljárást elterelés miatt, vagy
  • két éven belül megállapították a felelősségét kábítószer kereskedelem vagy kábítószer birtoklása miatt.

Btk. 180. § (1) Nem büntethető, aki csekély mennyiségű kábítószert saját használatra termeszt, előállít, megszerez vagy tart, illetve aki kábítószert fogyaszt, ha a bűncselekmény elkövetését beismeri, és az elsőfokú ügydöntő határozat meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább hat hónapig folyamatos, kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban részesült, vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vett részt.
(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható, ha a bűncselekmény elkövetését megelőző két éven belül
a) az elkövetővel szemben az eljárást az (1) bekezdésben meghatározott büntethetőséget megszüntető okra figyelemmel függesztették fel, vagy
b) az elkövető büntetőjogi felelősségét kábítószer-kereskedelem vagy kábítószer birtoklása miatt megállapították.

III. A Btk. 180. §-a szerinti büntethetőséget megszüntető ok nem alkalmazható annak a javára, aki a kábítószert más részére is termeszti stb., azt másnak kínálja vagy átadja, illetve azt forgalomba hozza, azzal kereskedik.

Az elterelésnek hivatalosan három formája létezik, melyek a szerhasználat súlyossága alapján igénybe vehetők:

  • megelőző-felvilágosító szolgáltatás,
  • kábítószer-használatot kezelő más ellátás,
  • kábítószer-függőséget gyógyító kezelés.

A szükséges elterelés típus megállapítására egy előzetes állapotfelmérésen kerül sor, melyet az erre kijelölt egészségügyi intézmény végez és írásban értesíti az érintettet az állapotfelmérés eredményéről, valamint a szolgáltatás indokolt formájáról és a szolgáltatást nyújtó intézményekről. Az előzetes állapotfelmérést az pszichiátriai és az addiktológiai szakmai irányelvekben és módszertani levelekben meghatározott követelményeknek megfelelően végzik el. Akinél a kábítószer-függőséget az előzetes állapotfelmérést végző intézmény vagy az igazságügyi orvosszakértő megállapította, csak kábítószer-függőséget gyógyító kezelésen vehet részt. Amennyiben az érintett személy kábítószer-függőségét a büntetőeljárás során vizsgálták, és azt igazságügyi orvosszakértő megállapította, a vélemény kiadásától számított hat hónapon belül a szolgáltatás előzetes állapotfelmérés nélkül megkezdhető. Ha a hat hónapos időtartam alatt a szolgáltatás nem kezdődik meg, az érintett személynek előzetes állapotfelmérésen kell részt vennie. Ha a büntetőeljárás során készült igazságügyi orvosszakértői vélemény és az előzetes állapotfelmérés eltér egymástól, erről az előzetes állapotfelmérést végző intézménynek tájékoztatnia kell az eljáró bíróságot, ügyészt, illetve nyomozó hatóságot. Az igazságügyi orvosszakértői vélemény és az előzetes állapotfelmérés eltérése esetén az előzetes állapotfelmérés eredményét kell irányadónak tekinteni.

Általában megelőző-felvilágosító szolgáltatásra van szükség, amely egyéni és csoportfoglalkozásokból áll.

Az elterelés összes költségét az állam fedezi, azonban az eljárás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére a terheltet kötelezhetik, mely a laborivzsgálatok és orvosszakértők költségét tartalmazhatja. A költségek megfizetése alól mentesülést lehet kérni, melyet indokolhatja a nehéz anyagi helyzet, illetve családi vagy személyes körülmény, melynek hatására aránytalan terhet róna a terheltre a költségek viselése. A bűnügyi költséggel szemben 8 napon belül lehet panasszal élni. Amennyiben a költség megfizetéséről szóló döntést nem változtatják meg, lehet kérni a részletfizetést, valamint halasztást.

Az elterelés megkezdéséhez szükséges kiválasztani a szolgáltatást nyújtó intézményt. A szolgáltatás nyújtására jogosult intézmények közül az érintett személy azt bármelyiknél igénybe veheti. Az elterelést a jelentkezést követő 15 napon belül meg kell kezdeni.

Az a személy, aki más ügy miatt fogva van egy büntetés-végrehajtási intézetben, az intézet gondoskodik az előzetes állapotfelmérésről, valamint a szolgáltatásról, tehát az elterelés a büntetés-végrehajtási intézet keretein belül is végezhető. A szolgáltatás megkezdéséről a szolgáltatást nyújtó intézmény igazolást küld, melynek eredményeképpen az eljárást az eljáró ügyészség vagy bíróság egy év időtartamra felfüggeszti.

https://ellataskereso.hu

A szolgáltatás legalább hat hónapos, folyamatos kezelést jelent, mely általában hetente két óra, de lehetőség van négyhetente négy órás alkalmat is választani. Abban az esetben, ha két alkalom között 30 nap kimarad, az elterelés érvénytelenné válik és újra kell kezdeni.

Az elterelés befejezéséről a szolgáltatást nyújtó intézmény megküldi az igazolást a büntetőügyben eljáró bírósághoz, az ügyészhez, illetve nyomozó hatósághoz, valamint – amennyiben pártfogó felügyelet alatt áll – az illetékes kormányhivatal pártfogó felügyelői szolgálathoz. A kiállított igazolás alkalmas a büntetőeljárás megszüntetésére.