Járművezetés az eltiltás hatálya alatt

Járművezetés az eltiltás hatálya alatt

2021. május 14. napján lépett hatályba a Büntető Törvénykönyv és a Szabálysértési Törvény módosításáról szóló 2021. évi XXXI. törvény, mely alapján a járművezetés az eltiltás hatálya alatt cselekmény elkövetése szabálysértés helyett már bűncselekménynek számít. A járművezetés az eltiltás hatálya alatt megkülönböztetendő az engedély nélküli (jogosítvány) nélküli járművezetés tényállásától. A járművezetéstől eltiltás meghatározott fajtájú és kategóriájú járműre is vonatkozhat, tehát büntetőeljárásban a bíróság, szabálysértési eljárásban pedig a szabálysértési hatóság szabja meg, hogy az eltiltás mely érvényesülési körbe tartozó járműre, vagyis mely kategóriájú járműre vonatkozik.

239/B. § (1) Aki a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt annak érvényesülési körébe tartozó járművet vezet, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Aki a bűncselekményt büntetőeljárásban kiszabott járművezetéstől eltiltás hatálya alatt követi el, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Tehát amennyiben valakit jogerősen járművezetéstől eltiltásra ítélnek akár szabálysértési eljárásban, akár büntetőeljárásban, ennek ellenére olyan járművet vezet, amelyre vonatkozik az eltiltása, bűncselekményt követ el. Akinek az eltiltása csak bizonyos járműkategóriákra vonatkozik, csak akkor valósítja meg a járművezetés az eltiltás hatálya alatt tényállását, ha olyan járművet vezet, amelyre az eltiltás kiterjed.

Abban az esetben, ha az eltiltást szabálysértési eljárásban szabták ki, az eltiltás hatálya alatti járművezetés vétségnek számít és egy évig tartó szabadságvesztéssel büntetendő, azonban, ha büntetőeljárásban szabták ki az eltiltást és az eltiltás érvényesülési körébe tartozó járművet vezet, már nem vétségért, hanem bűntettért felel és akár három évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. A büntetőeljárásban, bíróság által kiszabott járművezetéstől eltiltás társadalomra veszélyessége fokozottabb, mint a szabálysértési hatóság által kiszabott eltiltás, így a törvény minősített esetként rögzíti az eltiltás hatálya alatti vezetés ezen esetét. Vagylagosan továbbra is adható pénzbüntetés vagy közérdekű munka a szabadságvesztés helyett.

A járművezetés eltiltás hatálya alatt kizárólag szándékosan követhető el, gondatlan alakzata nincsen.