Tananyag a Traubi-ügy

Egy Magyarországon Traubisoda védjegyjogosultsággal nem rendelkező vállalkozás, az Adar Kft. „engedélyével” gyártja az ismert üdítőitalt a Traubi Hungária Rt. – derítette ki a Magyar Nemzet. A valódi védjegytulajdonos osztrák Warimpex AG. és a céggel szerződéses kapcsolatban álló debreceni üdítőgyártó, a Ráthonyi Kft. – jogai védelmében – több mint hat éve pereskedik Salamon Berkowitz különféle vállalkozásaival, aki minden lehetőséget megragad a jogvita lezárásának megakadályozására.Néhány hónapja az Adar Kft. mint védjegyjogosult neve olvasható a Salamon Berkowitz üzemében, Balatonvilágoson előállított Traubisoda címkéjén. A változtatásra vélhetően azért volt szüksége az üdítőt gyártó Traubi Hungária Rt.-nek, mert a Legfelsőbb Bíróságon hamarosan lezárul az a védjegybitorlási per, amely talán a legfontosabb az ügyben folyó tucatnyi bírósági eljárás közül. Bár Strasser Tibor, a Berkowitz peres ügyeinek képviseletét ellátó ügyvédi iroda vezetője nemrég bizakodóan nyilatkozott a fontos tárgyalás végeredményéről, az új „védjegyjogosult” előhúzása inkább arra enged következtetni, hogy a magyar üdítőipar fenegyereke korántsem ilyen biztos a kedvező ítéletben. Erre alighanem alapos okot ad, hogy a Traubi Hungária Rt. a folyó eljárások közül az elmúlt két évben több pert is elvesztett a védjegy osztrák tuladonosával, a Warimpex AG.-val, illetve – a cég hazai szerződéses partnerével – a debreceni Ráthonyi Kft.-vel szemben. A Fővárosi Bíróság Berkowitz korábbi és mai cégéről, a Centrals Kft.-ről és a Traubi Hungária Rt.-ről első fokon kimondta, hogy bitorolják a Traubisoda védjegyet. A Legfelsőbb Bíróság pedig a Traubi vezérszó jogosulatlan használatára hivatkozva jogerősen eltiltotta az utóbbi vállalkozást cégneve használatától. Egy másik perben Berkowitzék annak kimondását kérik, hogy a Warimpex korábbi szerződésszegése miatt a kizárólagos védjegyhasználati jogot ők szerezték meg. A Traubi-ügyet jelenleg a BRFK gazdaságvédelmi alosztálya is vizsgálja.A hosszas jogvitákból egyelőre Berkowitz húz hasznot. Bár a Magyar Szabadalmi Hivatal lajstroma szerint egyedül a Warimpex AG a márkanév tulajdonosa, a rendszerváltozás után Amerikából hazatelepült üzletember perek sorozatát indította el a védjegyért, amivel átláthatatlan jogi helyzetet teremtett. Az eddig példa nélkül álló perelhúzó gyakorlat révén mire lezárulna egy-egy eljárás, Berkowitz jogászai újabb vitás pontokat vetnek fel. A kiskapukat ügyesen kihasználó Strasser ügyvédi iroda minden államigazgatási, bírói döntésre fellebbez, vagy ellenkereset nyújt be, amelyekre hivatkozva azután más perek halasztását vagy felfüggesztését kérik. Információink szerint olyan eset is előfordult, hogy Strasserék hatszor módosították egy keresetüket, így csak jelentős késéssel indulhatott el a per. Egy-egy tárgyalási fordulóra pedig rendszerint új ügyvéd érkezik, akinek „még nem volt ideje áttekinteni az aktát”, ezért újabb halasztás szükséges. Nem meglepő, hogy a „követhetetlen” pereskedés már a jogászképzés tananyagának példatárába is bekerült.Mindezek ellenére lassan lezárul a több mint öt éve folyó jogvita, s talán megcáfolhatatlanul eldől: a Centrals Kft. a balatonvilágosi üzem máig tisztázatlan körülmények között történt privatizálásával szerzett-e jogot a Traubisoda márkanévre. A Traubi-sztori azonban ezzel a bírósági pecséttel sem ér majd véget, hiszen az ötletekből kifogyhatatlan Berkowitz máris előhúzta jolly jokerét: a szintén védjegybirtokosnak beállított Adar Kft.-t.A kereszttulajdonlások folytán ez a vállalkozás is – akárcsak a többi balatonvilágosi Traubit gyártó cég – Salamon Berkowitz érdekeltsége. Az Adar Kft. a Traubihoz fűződő vélt jogait ugyanakkor egészen más tőről eredezteti. A cég ugyanis nemzetközi védjegyoltalom iránti igényt jelentett be, hivatkozva a jog ausztriai tulajdonosával, Kasper Herberttel kötött megállapodásra.Az előzményekből szinte egyenesen adódik, hogy ez a „vonal sem egyenes”. Lapunkhoz eljutott a Magyar Szabadalmi Hivatal állásfoglalása, miszerint az Adar Kft. a Traubi és a Traubisoda védjegyekre ugyan nyújtott be úgynevezett WPO nemzetközi lajstromozási igényt, ám a bejelentés csak akkor emelkedik jogerőre, ha egy éven belül nem támaszt ellene kifogást az adott ország hivatala. A Magyar Szabadalmi Hivatalnak július elejéig kell megvizsgálnia a kérelmet. A jelenlegi állapot szerint azonban az egyedüli magyarországi védjegytulajdonos, a Warimpex engedélye nélkül nem valószínű, hogy beleegyező döntést hozna.Salamon Berkowitz egy korábbi sajtótájékoztatóján ennek ellenére büszkén lobogtatta a Genfben működő WPO Magyarországra is kiterjedő Adar Kft.-s „Traubi-védjegyének” felnagyított mását. Ám az ott bemutatott angol nyelvű dokumentum – derül ki a Magyar Szabadalmi Hivatal leveléből – csupán azt tartalmazza, hogy a WPO rögzítette az igénylést.– Mindegy, hogy miért, csak per folyjék a Traubi körül – értékelte az ügy legújabb fejleményét Mikófalvi Gábor, a Warimpex AG és a Debrecenben üdítőt készítő Ráthonyi Kft. közös jogi képviselője. – Pedig Salamon Berkowitz első, Balatonvilágoson működő gyártócége, a Centráls Kft. a Warimpextől szerzett jogait még 1994-ben elveszítette, mert egy 18 millió forintos tartozást leszámítva egy ízben sem fizetett a Traubi aromáért. Így a Traubi Hungária Rt. sem kaphatta meg a jogot a Centrálstól – utalt vissza az ügyvéd. Ráthonyi Sándor, a Ráthonyi Kft. ügyvezetője szerint Salamon Berkowitz egyetlen célja, hogy minél tovább gyárthassa a Traubi-sodát, s tisztában van azzal, hogy a rendezetlennek tűnő jogi háttér miatt a hatóságok vonakodnak fellépni ellene. A védjegybitorlás miatt – amint Berkowitz nyilvánosság előtt tett üzleti beszámolóiból is kikövetkeztethető – cégének több száz millió forintos kára keletkezett az elmúlt hat évben.Homlokegyenest ellenkezően látja a helyzetet Lang Róbert, a Strasser iroda Traubi Hungária Rt.-nél tevékenykedő jogi tanácsadója. – A Traubisodára mi kértünk először védjegyet, s a szabadalmi hivatal igen rosszul járt el, amikor mégis a Warimpex igényét lajstromozta – állította. Felvetésünkre, hogy a hivatal döntését később minden bírói fórum helybenhagyta, azt válaszolta, hogy azok is hibásan döntöttek. Az újabb „védjegytulajdonost”, az Adar Kft.-t illetően pedig „téves” információi vannak a szabadalmi hivatalnak. – Bármely külföldi, védjegyjogban jártas szakember megerősíti, hogy a genfi nemzetközi szabadalom azonnal érvényessé válik – vélekedett Lang.A Warimpex és a Ráthonyi Kft. több ízben megpróbálta elérni a Traubi Hungária Rt. élelmiszer-hatósági engedélyének bevonását. A különféle Traubisoda kiszerelések úgynevezett gyártmánylapját az illetékes veszprémi hivatal 1999-ben vissza is vonta, ám a döntést végül felülbírálták. Az aktust Salamon Berkowitz a média képviselői előtt a „demokrácia győzelmének” nevezte. Valójában sokkal inkább a balatonvilágosi traubigyárosért lobbizó Tallós Emil – Torgyán József földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumbeli (FVM) volt hivatalvezetője – személyes győzelméről lehetett szó. Jól jellemzi Tallós elkötelezettségét, hogy egy ízben Salamon Berkowitz oldalán jelent meg egy sajtótájékoztatón.A gyártmánylapok kérdése az Adar Kft. nevének a Traubisoda címkéjén való feltüntetésével vált ismét fontossá. Az üvegeken található feliratot a gyártmánylapokban ugyanis rögzíteni kell, így Berkowitzék megtévesztették a hatóságot. Mikófalvi Gábor ügyvéd felhívta a figyelmet a gyártmánylapokról szóló miniszteri rendelet egy másik rendelkezésére is. Eszerint a gyártónak nyilatkoznia kell a hatóság előtt arról, hogy a termék megjelölése nem sért-e szabadalmi jogokat. Ha a hivatal tudomást szerez a közölt adatok valótlanságáról – érvelt Mikófalvi –, akkor vissza kell vonnia a jogszabálysértő gyártmánylapot. Englert Dezső, a Veszprém Megyei Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás Traubi-ügyben illetékes, ám a Magyar Nemzetnek csak vonakodva nyilatkozó osztályvezetője elismerte: engedélyt adtak a Traubi Hungáriának az Adar Kft.-s címke bevezetésére. A hivatalnok azonban óvatosan bánik a rendeletekkel. – Nem kívánunk jogi vitákba bonyolódni – magyarázta –, inkább megvárjuk, hogy mire jutnak az FVM jogászai. Ráthonyi Sándor – ahogy kérdésünkre kifejtette – elképzelhetetlennek tartja, hogy a Pepsi vagy a Coca-Cola esetében ugyanilyen határozatlanul kezelne egy esetleges védjegyvisszaélést a hatóság.A veszprémi állomás felügyeletét ellátó FVM Ráthonyi Sándor, a Ráthonyi Kft. ügyvezetőjének bejelentése nyomán indított vizsgálatot. Ducsai Tamás, a tárca főtanácsosa lapunknak csak annyit mondott el, hogy jelenleg a jogi főosztály foglalkozik a kérdéssel. Az ügy lezárásáig nem nyilatkozhat. Hogy a tárca ezúttal valóban megkezdte az ügy átvilágítását, az aligha lehet független Tallós Emil közelmúltbeli távozásától.Amíg az igazságszolgáltatás malmai őrölnek, Ráthonyi Sándor különös módszerrel próbálja megvédeni igazát: jogászai segítségével sorra felkeresi a nagykereskedőket és az áruházláncokat, hogy képviselőiket meggyőzze arról: egyedül Debrecenben készül jogszerűen a Traubisoda. Az offenzíva nem volt eredménytelen: a nagy cégek többsége Ráthonyit választotta, jelentős kiesést okozva Salamon Berkowitznak. A amerikai magyar vállalkozó tüstént lépett. Jól bevált módszer alapján – mint azt lapunkban több ízben taglaltuk – a budafoki Promontorbor Rt. egyre sikeresebb nosztalgiaüdítőjét, a Márkát kezdte gyártani az év elején. Az ügy a védjegytulajdonos Promontorbor feljelentése alapján most az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságának asztalán van.A védjegyvitákon túl ki nem fizetett számlák sora, csalódott üzleti partnerek és rendezetlen államigazgatási ügyek övezik Salamon Berkowitz magyarországi ténykedését. A meghökkentő fogásairól elhíresült vállalkozó lapunk által feltárt ügyleteinek bemutatását holnapi számunkban folytatjuk.

forrás: https://magyarnemzet.hu/archivum/archivum-magyarnemzet/tananyag-a-traubi-ugy-4555727/