Dr. Mikófalvi Ádám

Bemutatkozás

Harmadik generációs ügyvéd család tagjaként életpályámat a tanulmányaim megkezdésétől mindvégig a jogászi pályára való felkészülés határozta meg. Kitűnő példaként nagypapám és édesapám szakmai életútja állt előttem, akik munkássága közvetve vagy közvetlenül a mai napig is hatást gyakorol munkámra.

Már a gimnáziumi évek alatt édesapám irodájában dolgoztam, ahol megismerkedtem a polgári jog különböző területeivel. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának elvégzése során érdeklődésem a büntetőjog irányába fordult. Diplomám megszerzését követően ügyvédjelölti gyakorlatomat dr. Parti Ágnes ügyvédnő irodájában tölthettem, akinél a büntetőjog minden részterületén gyakorlatot szerezhettem, közreműködve számos kiemelkedő hazai büntetőügyben is. Az itt szerzett tapasztalatok és az ügyvédnő pótolhatatlan iránymutatásai segítettek abban, hogy ma Ügyfeleim érdekeit a büntetőjog területén hatékonyan tudom képviselni.

Dr. Mikófalvi Ádám ügyvéd

Dr. Mikófalvi Ádám ügyvéd

A hosszú évtizedekre visszanyúló családi ügyvédi iroda következő generációját képviselve elsősorban a büntetőjogi feladatok ellátására fókuszálok, de művelem a polgári jog különböző részterületeit, így az ingatlanjog, az iparjogvédelmi jog, illetve a társasági jog területeit is. A felmerülő kérdéseket – szükség szerint együttműködve az ügyvédi iroda komoly polgári jogi szakmai tapasztalattal rendelkező tagjaival – válaszolom meg.

Mind terhelti, mind sértetti oldalon, hazai és külföldi személyeknek egyaránt ellátom büntetőjogi képviseletét.

Ügyvédi tevékenységem filozófiája és alapvető célkitűzésem, hogy Ügyfeleim számára hatékony és magas szakmai színvonalú jogi képviseletet biztosítsak, s ennek eredményeként megfelelő jogi biztonságot nyújtsak számukra.

Kiegészítő információk:

 • 2022 – Budapesti Ügyvédi Kamara Összeférhetetlenségi Bizottságának és a Magyar Ügyvédi Kamara Küldöttgyűlésének tagja

Szakterületek

Büntetőjog

A büntetőjog bármely részterületén és a büntetőeljárás bármely szakaszában hatékony jogi szolgáltatást nyújtok Ügyfeleimnek, különösen:

 • Teljes körű büntetőjogi képviselet ellátása bármely bűncselekménnyel kapcsolatban
 • Letartóztatás
 • Közlekedési jog
 • Büntetés végrehajtási jog: – összbüntetés – reintegrációs őrizet – EVSZ
 • Szabálysértés

 

Ingatlanjog
 • Adásvételi, ajándékozási, bérleti és egyéb ingatlannal kapcsolatos szerződések készítése
 • Ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése perben és peren kívül
 • Jogügylethez kapcsolódó letétkezelés
 • Illetékkel kapcsolatos tanácsadás, ügyintézés
 • Teljes körű földhivatali ügyintézés
Társasági jog
 • Cégalapítással, módosítással, megszüntetéssel kapcsolatos okiratok elkészítése
 • Üzletrész átruházási szerződés elkészítése
 • Elektronikus cégeljárás
Szellemi alkotások joga
 • okiratszerkesztés és jogi képviselet szellemi alkotásokkal kapcsolatos ügyekben
 • közreműködés bejelentési, felszólalási, törlési, megsemmisítési, megszűnés megállapítása iránti, stb. eljárásokban (védjegy, használati minta, formatervezési minta, stb.)
 • eljárás az oltalom megsértése miatti ügyekben (polgári jogi és büntetőjogi eszközök igénybe vétele)

Kapcsolat

  Ha még nem tudja, személyesen kire lenne szüksége, írja meg nekünk problémáját és mi felvesszünk Önnel a kapcsolatot!

  Tel: +36 (1) 466-4222

  Mobil: +36 (70) 672-8080

  Email: adam@drmikofalvi.hu


  Iroda : 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/c. B épület IV. emelet