Büntetőjog

Az új Büntetőeljárásról szóló törvény által szabályozott jogintézmény esetleges alkalmazása esetén elengedhetetlen az ügyfél által a szakszerű és minél korábban megkezdett jogi segítség igénybevétele, melyet a törvény is kötelezővé tesz. Ügyfeleim számára hatékony és magas szakmai színvonalú jogi képviseletet biztosítok bíróság elé állítás esetén is és ennek eredményeként megfelelő jogi biztonságot nyújtok számukra. Az ún. […]

Témák: Büntetőjog | Címkék:

Az európai kultúrában az alkohol elfogadott, azonban a kábítószereket, pszichotróp anyagokat és teljesítményfokozó szereket valamennyi európai ország büntetőjoga szigorúan bünteti, tekintettel arra, hogy ezek az anyagok, illetőleg szerek súlyosan károsítják az azt fogyasztók egészségét. A kábítószerek esetében rövid időn belül kialakul mind a fizikai, mind a pszichikai függőség. Mindezekre tekintettel a Büntető törvénykönyvünk az egészséget […]

Témák: Büntetőjog | Címkék:

Az új Büntetőeljárás törvény néhány rendelkezése a terhelt érdekeit szem előtt tartva, számára kedvezőbb feltételeket, jobb pozíciót biztosíthat a büntetőeljárás során. A bíróságok és a terheltek számára is nehézségeket okozott a hosszú, több évig elhúzódó büntetőeljárás. Ennek kiküszöbölésének egyik módja az új Be. által bevezetett előkészítő ülés. Az előkészítő ülés célja A jogintézmény elsősorban pergazdaságossági […]

Témák: Büntetőjog | Címkék:

A terhelt vallomásának minősül a terhelt minden olyan, a büntetőeljárásban a terhelti figyelmeztetés utáni, bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság előtt tett, illetve ezeknek címzett szóbeli vagy írásbeli közlése, amelyben a bizonyítás tárgyára vonatkozó tényt állít. [Be. 183. § (1) bek.] Vallomástétel megtagadásának joga A tisztességes eljáráshoz való jog egy jogállam fontos garanciális szabálya, mely a […]

Témák: Büntetőjog | Címkék: