Büntetőjog

A tárgyalás mellőzése olyan különeljárás, amely a büntetőeljárás bírósági szakaszának egyszerűsítését és gyorsítását szolgálja oly módon, hogy kisebb jelentőségű és egyszerűbb megítélésű ügyek esetén – meghatározott feltételek mellett – tárgyalás tartása nélkül teszi lehetővé a közvetlen szabadságelvonással nem járó büntetőjogi következmények alkalmazását. A büntetőeljárási törvényben a „büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárás” címszó alatt található, melyből kitűnik […]

Témák: Büntetőjog | Címkék:

2012. március 1. napján vezette be a jogalkotó az új pszichoaktív szer fogalmát, melyet az ún. „dizájner drogok” fogyasztásában megfigyelhető ugrásszerű növekedés tett szükségessé, ezen szerekkel szembeni hatékony fellépést szolgálja az új pszichoaktív anyaggal visszaélés cselekményének kriminalizálása. Az új pszichoaktív anyaggal visszaéléskor az anyagok kémiai szerkezetét úgy módosítják, hogy az ne feleljen meg a kábítószereket […]

Témák: Büntetőjog | Címkék:

Az elterelés a büntetés kiváltását szolgálja, melynek célja a szer használatának a csökkentése vagy teljes elhagyása. Az elterelésen való sikeres részvételt követően a büntetőeljárás megszüntetésre kerül, azaz eljárás alá vont személy mentesül a büntetés alól. Elterelésre az jogosult, aki csekély mennyiségű kábítószert saját használatra termeszt, előállít, megszerez, tart, vagy fogaszt, illetve beismerő vallomást tesz, melynek […]

Témák: Büntetőjog | Címkék:

A kábítószer birtoklás a leggyakrabban előforduló kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény. A Büntető Törvénykönyv szigorúan bünteti a kábítószernek minősülő anyagokkal való visszaélést.A kábítószer birtoklás tényállásaiban az úgynevezett fogyasztói oldalhoz kötődő magatartások kerültek kimerítő jelleggel szabályozásra.Btk. 178. § (1) „Aki kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít, bűntett miatt egy évtől […]

Témák: Büntetőjog | Címkék:

Az európai kultúrában az alkohol elfogadott, azonban a kábítószereket, pszichotróp anyagokat és teljesítményfokozó szereket valamennyi európai ország büntetőjoga szigorúan bünteti, tekintettel arra, hogy ezek az anyagok, illetőleg szerek súlyosan károsítják az azt fogyasztók egészségét. A kábítószerek esetében rövid időn belül kialakul mind a fizikai, mind a pszichikai függőség. Mindezekre tekintettel a Büntető törvénykönyvünk az egészséget […]

Témák: Büntetőjog | Címkék:

Az új Büntetőeljárásról szóló törvény által szabályozott jogintézmény esetleges alkalmazása esetén elengedhetetlen az ügyfél által a szakszerű és minél korábban megkezdett jogi segítség igénybevétele, melyet a törvény is kötelezővé tesz. Ügyfeleim számára hatékony és magas szakmai színvonalú jogi képviseletet biztosítok bíróság elé állítás esetén is és ennek eredményeként megfelelő jogi biztonságot nyújtok számukra. Az ún. […]

Témák: Büntetőjog | Címkék:

Az új Büntetőeljárás törvény néhány rendelkezése a terhelt érdekeit szem előtt tartva, számára kedvezőbb feltételeket, jobb pozíciót biztosíthat a büntetőeljárás során. A bíróságok és a terheltek számára is nehézségeket okozott a hosszú, több évig elhúzódó büntetőeljárás. Ennek kiküszöbölésének egyik módja az új Be. által bevezetett előkészítő ülés. Az előkészítő ülés célja A jogintézmény elsősorban pergazdaságossági […]

Témák: Büntetőjog | Címkék:

A terhelt vallomásának minősül a terhelt minden olyan, a büntetőeljárásban a terhelti figyelmeztetés utáni, bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság előtt tett, illetve ezeknek címzett szóbeli vagy írásbeli közlése, amelyben a bizonyítás tárgyára vonatkozó tényt állít. [Be. 183. § (1) bek.] Vallomástétel megtagadásának joga A tisztességes eljáráshoz való jog egy jogállam fontos garanciális szabálya, mely a […]

Témák: Büntetőjog | Címkék: