Dr. Mikófalvi Nóra LL.M.

Bemutatkozás

Jogi tanulmányaimat részben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán, részben pedig a strasbourgi Robert Schumann Egyetem francia nyelvű jogászképzésén végeztem, ahol lehetőségem volt az angol mellett a francia jogi szaknyelv elsajátítására is.

Az egyetemi évek alatt édesapám, dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd mellett szereztem gyakorlati ismereteket a polgári és a gazdasági jog területén. A jogi diploma megszerzését követően közjegyzőjelöltként helyezkedtem el. Ezen időszak alatt szakmai ismeretekre tettem szert a különféle nemperes eljárások körében.

Jogászi pályafutásomat ügyvédjelöltként folytattam. A polgári jog területén – különös tekintettel a kötelmi jogi, társasházi jogi és a követelések érvényesítésével kapcsolatos kérdésekre – jelentős számú perben szereztem széleskörű gyakorlatot a bíróság előtti eljárásban.

Annak érdekében, hogy a szellemi alkotások, az adatvédelem (különös tekintettel a GDPR, az európai általános adatvédelmi rendelet alkalmazására) és az IT szerződések jogterületén szakmailag még megalapozottabb szolgáltatást nyújthassak, infokommunikációs szakjogász diplomát szereztem.

Ügyvédi tevékenységem kiterjed eseti jogi tanácsadásra, tartós megbízások ellátására, okiratok szerkesztésére, letétkezelésre, illetőleg peres és nemperes eljárásokban történő jogi képviseletre.

A magyar mellett jogi szolgáltatásokat nyújtok angol és francia nyelven is.

Szakterületek

Ingatlanjog
 • Adásvételi, ajándékozási, bérleti és egyéb ingatlannal kapcsolatos szerződések készítése
 • Társasházak alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának elkészítése, módosítása
 • Ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése perben és peren kívül
 • Jogügylethez kapcsolódó letétkezelés
 • Illetékkel kapcsolatos tanácsadás, ügyintézés
 • Teljes körű földhivatali ügyintézés
Társasági jog
 • Cégalapítással, módosítással, megszüntetéssel kapcsolatos okiratok elkészítése
 • Üzletrész átruházási szerződés elkészítése
 • Elektronikus cégeljárás
IT és IP jog
 • Adatvédelmi jogi tanácsadás
 • GDPR-ra való felkészítés
 • Adatvédelmi tájékoztatók, szabályzatok elkészítése, véleményezése
 • Adatkezelési rendszerek felülvizsgálata, jogi megfelelősség vizsgálata
 • Szellemi alkotások joga (IP)
  • Jogi tanácsadás a szerzői jogi védelemre vonatkozóan
  • Védjegyek, használati és formatervezési mintaoltalmak bejelentése és jogi képviselet a bejelentési eljárásban belföldön és külföldön
 • IT jog
  • Informatikai szolgáltatásokkal, informatikai beszerzésekkel kapcsolatos szerződések szerkesztése, véleményezése
Vitarendezés, jogviták
 • Polgári peres eljárásokban való képviselet
 • Mediáció
  • Közreműködés gazdasági társaságok vitás ügyeinek peren kívüli rendezésében
Kintlévőség-kezelés, fizetésképtelenségi eljárások
 • Követelések érvényesítése nemperes és peres úton
 • Képviselet fizetési meghagyásos eljárásban
 • Képviselet csőd- és felszámolási eljárásokban
 • Kintlévőségek átruházásával kapcsolatos ügyletek
Öröklési jog
 • Végrendelet készítése, nyilvántartásba vétele
 • Öröklési szerződés, tartási szerződés készítése
 • Ügyvédi képviselet ellátása öröklési és tartási szerződéssel kapcsolatos perekben, valamint hagyatéki és magyarországi ingatlannal kapcsolatos póthagyatéki eljárásban
Dr. Mikófalvi Nóra ügyvéd

Kapcsolat

  Ha még nem tudja, személyesen kire lenne szüksége, írja meg nekünk problémáját és mi felvesszünk Önnel a kapcsolatot!

  Tel: +36 (1) 466-4222

  Mobil: +36 (20) 518-5270

  Email: nora@drmikofalvi.hu


  Iroda : 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/c. B épület IV. emelet