Dr. Mikófalvi Gábor portré

Dr. Mikófalvi Gábor

Bemutatkozás

Dr. Mikófalvi Gábor

Dr. Mikófalvi Gábor

1996 óta dolgozom ügyvédként és működtetem irodámat, jelenleg Zuglóban.

Jogász felmenőim meglepetésére a gimnázium után müszaki tanulmányokba kezdtem, villamosmérnöki diplomát szereztem és kutató-fejlesztő mérnökként dolgoztam. Hamarosan azonban „visszagurult az alma a fa alá” és áttértem a jogi pályára. Summa cum laude minősítéssel szereztem doktorátust az ELTE jogi karán.

Egy későbbi gyakorló jogász számára a műszaki pályán eltöltött évek látszólag elfecsérelt időt jelentenek. Ha a Műegyetemen megszerzett tudásanyag nagy része időközben el is avult, az ott beivódott gondolkodásmód a mai napig is segít a jogi problémák lényegre törő, logikus megközelítésében.

Jogi pályafutásom kezdetén a műszaki és a jogi szakismereteket egyaránt hasznosítani tudtam: a Fővárosi Törvényszék tanácselnök bírájaként mindkét szakterület ismeretanyagát alkalmaznom kellett az iparjogvédelmi ügyekben való ítélkezéshez.

Ma már ügyvédként ügyköröm nagyobb részét gazdasági társaságok és önkormányzati intézmények tartós megbízás alapján történő, állandó jogi képviselete teszi ki. Szívesen foglalkozom eseti ügyekkel is, különösen a polgári jog, azon belül is az ingatlanjog vagy a védjegyjog területén. Közel másfél évtizedes bírói pályafutásomra tekintettel nem idegen tőlem az ügyfelek peres eljárásokban való jogi képviselete sem.

Kiegészítő információk:

 • Magyar Védjegy Egyesület alelnöke
 • Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület Tagsági Ügyek Bizottsága elnöke
 • Iparjogvédelmi Szakértői Testület tagja
 • IM Jogi Szakvizsgabizottság tagja (2003-2013)
 • Találmányi Szakértői Testület tagja (1999-2004)
 • Szabadalmi Törvény Kodifikációs Bizottságának tagja (1994-1995)
 • ”A Magyar Védjegykultúráért” kitüntetés (2007)
 • Jedlik Ányos-díj (2020)

 

Jedlik Ányos-díj (2020)

Szakterületek

Társasági jog, cégjog
 • gazdasági társaságok alapítása, megszüntetése
 • létesítő okiratok szerkesztése, létesítő okiratok módosítása
 • okiratszerkesztés cégnyilvántartási adatok változásának bejegyzéséhez
 • taggyűlési, közgyűlési dokumentumok szerkesztése
 • üzletrész (társasági részesedés) átruházási szerződések készítése
 • tagsági jogviszonnyal kapcsolatos okiratok szerkesztése
 • gazdasági társaságok átalakulásával kapcsolatos okiratszerkesztés
 • képviselet cégbejegyzési és változásbejegyzési cégeljárásokban
 • társasági jogi tanácsadás
 • társaságok teljes körű jogi képviselete
Civil szervezetek joga
 • egyesületek, alapítványok létesítő okiratának szerkesztése, módosítása
 • szervezetek közhasznúságával kapcsolatos eljárások
 • jogi képviselet a bejegyzési eljárásokban
 • civil szervezetek állandó jogi képviseletének ellátása
Ingatlanjog
 • ingatlanokkal kapcsolatos adásvételi szerződések, csereszerződések és ajándékozási szerződések készítése, véleményezése
 • bérleti szerződések készítése, véleményezése lakáscélú és nem lakás célú ingatlanok kapcsán
 • haszonélvezeti-, használati-, telki szolgalmi jog alapítására, módosulására és megszűnésére vonatkozó megállapodások szerkesztése, véleményezése
 • életjáradéki szerződések, tartási szerződések készítése
 • telekalakítási eljárások, közös tulajdon megszüntetése
 • ráépítéssel, elbirtoklással kapcsolatos ügyek
 • társasházak alapítása, alapító okiratok és szervezeti- és működési szabályzatok elkészítése
 • tulajdoni lap, térképmásolat beszerzése
 • jogi képviselet az ingatlan-nyilvántartási eljárásokban
 • közreműködés ingatlanok értékesítésében
 • közös tulajdonban álló ingatlanokkal és a közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos ügyek
 • birtokviták, elbirtoklással kapcsolatos ügyek
Szellemi alkotások joga
 • okiratszerkesztés és jogi képviselet szellemi alkotásokkal kapcsolatos ügyekben
 • közreműködés bejelentési, felszólalási, törlési, megsemmisítési, megszűnés megállapítása iránti, stb. eljárásokban (védjegy, használati minta, formatervezési minta, stb.)
 • eljárás az oltalom megsértése miatti ügyekben (polgári jogi és büntetőjogi eszközök igénybe vétele)
Vagyonjog
 • szerződések (vállalkozási, megbízási, stb.) készítése, véleményezése
 • szerződésekkel kapcsolatos tanácsadás
 • letéti szerződések, ügyvédi letét
 • követeléskezelés, követelések érvényesítése
 • tanácsadás és képviselet szavatossági, jótállási és kártérítési ügyekben
Munkajog
 • munkaszerződések és egyéb munkajogi dokumentumok elkészítése, módosítása, véleményezése
 • közreműködés munkaviszony (közalkalmazotti jogviszony) megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos ügyekben
 • tanulmányi szerződések készítése, véleményezése
 • általános jellegű munkajogi tanácsadás
 • képviselet munkaügyi vitákban, perben és peren kívül
Peres és nemperes eljárások
 • peren kívüli megállapodások, egyezségek előkészítése és megkötése
 • képviselet peren kívüli eljárásokban (követelések érvényesítése; fizetési felszólítás, fizetési meghagyásos eljárás, végrehajtás eljárás, stb.)
 • polgári peres eljárásokban való jogi képviselet
Dr. Mikófalvi Gábor

Publikációk

A szabadalombitorlási perek elbírálásának anyagi és eljárásjogi kérdései 1. (A Magyar Iparjogvédelmi Egyesület Közleményei, 31. 1991. 17-46.)
Issues of substantive law concerning patent infringement suits (Proceedings of the Hungarian Group of IAPIP, Vol. 18. 1991. 5-29.)
A szabadalombitorlási perek elbírálásának anyagi és eljárásjogi kérdései 2. (A Magyar Iparjogvédelmi Egyesület Közleményei, 32. 1992. 9-35.)
Questions of procedure in patent infringement suits (Proceedings of the Hungarian Group of IAPIP, Vol. 19. 1992. 11-41.)
A "feltalálói tevékenység" a bírósági gyakorlat szemszögéből (A Magyar Iparjogvédelmi Egyesület Közleményei, 33. 1992. 9-25.)
A védjegybitorlási perek elbírálásának kérdései (Magyar Jog, 7/93:412-418.)
"Inventive activity" from the point of view of judicial practice (Proceedings of the Hungarian Group of IAPIP, Vol. 20. 1993. 53-68.)
A védjegybitorlási perek elbírálásának kérdései (A Magyar Iparjogvédelmi Egyesület Közleményei, 34. 1993. 29-46.)
A szabadalmi oltalom jogi természetéről (Gazdaság és Jog, 6/94:14-17.)
A szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése (Gazdaság és Jog, 10/94:15-18.)
Judging trademark infringement (Proceedings of the Hungarian Group of IAPIP, Vol. 21. 1994. 45-61.)
A szabadalmi oltalom megszűnése és újra érvénybe helyezése (A Szabadalmi Törvény kodifikációs bizottsága számára készült tanulmány, 1994)
Védjegyügyek – védjegyperek (Gazdaság és Jog, 4/95:16-19.)
Court decisions in trade-mark matters (Proceedings of the Hungarian Group of IAPIP, Vol. 22. 1995. 55-68.)
Court decisions in trademark matters (Proceedings of the Hungarian Group of IAPIP, Vol. 23. 1996. 115-129.)
The ordering of an interim injunction in a case of trademark infringement (Proceedings of the Hungarian Group of IAPIP, Vol. 24. 1997. 79-89.)
A cégnév (Hasznos tudnivalók vállalkozóknak – MIE kiadványsorozat 2001)
Különbözni kötelező, a cégnév (MM Műszaki magazin, 2003. 1-2. sz. 59-62. old.)
Trademark infringement and unfair competition relating to the registration of the name of a periodical (ELLE) (Proceedings of the Hungarian Group of IAPIP, Vol. 31. 2004. 43-58.)
Examination whether a sign applied for registration is contrary to law or not (Proceedings of the Hungarian Group of AIPPI, Vol. 32. 2005. 79–86.)
Exhaustion - the interpretation of transit, re-expedition and re-export in trademark law - the impulse case (Proceedings of the Hungarian Group of IAPIP, Vol. 33. 2006. 83-93.)
Prohibition from the use of a community trademark in Hungary (Proceedings of the Hungarian Group of IAPIP, Vol. 35. 2009. 101-106.)
A bírósági joggyakorlatból (Védjegyvilág, 1999-2018)

Kapcsolat

  Ha még nem tudja, személyesen kire lenne szüksége, írja meg nekünk problémáját és mi felvesszünk Önnel a kapcsolatot!
  Tel: +36 (1) 466-4222

  Mobil: +36 (30) 922-2842

  Email: gabor@drmikofalvi.hu


  Iroda : 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/c. B épület IV. emelet


  Postacím : 1701 Budapest, Pf.: 126.