Közlekedési jog

Közlekedési jog


Ittasan vagy bódult állapotban vezetett?

Balesetet okozott?

Büntetőeljárás vagy szabálysértési eljárás indult Ön ellen?

Bevonták a jogosítványát?


Ha Önt

közlekedési bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják, elsődleges érdeke, hogy szakszerű ügyvédi segítségben részesüljön az eljárás legelső pillanatától kezdve és a hatékony védekezés kidolgozásával, az enyhítő körülmények legteljesebb körű feltárásával a lehető legkedvezőbb joghátrányt érjük el és az esetleges büntetés mértékét minimalizáljuk.


Image

A hosszú évtizedekre

visszanyúló családi ügyvédi iroda következő generációját képviselve elsősorban a büntetőjogi feladatok ellátására fókuszálok. Sok év gyakorlati tapasztalattal rendelkezem közlekedési büntetőjog területén, így az ittas vezetés miatt indult büntetőügyekben is.

Elsődleges érdeke, hogy szakszerű ügyvédi segítségben részesüljön!

Közlekedési bűncselekmények


A hatályos Büntető Törvénykönyvben meghatározott közlekedési bűncselekmények az alábbiak:


 • A közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény;

 • Vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése;

 • Közúti veszélyeztetés;

 • Közúti baleset okozása;

 • Járművezetés ittas állapotban;

 • Járművezetés bódult állapotban;

 • Járművezetés tiltott átengedése;

 • Cserbenhagyás;

 • Jogellenesen átalakított személyszállítást végző jármű vezetése;


, vegye fel velem a kapcsolatot!

Mit tudok tenni Önért?

 • Képviselem

  A hatóságok előtt minden eljárási cselekményen képviselem, az Ön érdekében a hatóságokkal, a rendőrséggel, az ügyészséggel, illetve a bírósággal kapcsolatot tartok, ellátom védelmét az eljárás legelső pillanatától kezdve egészen annak jogerős befejezéséig.

 • Kidolgozom a védekezését

  Az eljárás során védekezését részletesen kidolgozom és mindvégig teljes körű felvilágosítást adok az eljárás menetéről, jogairól és kötelezettségeiről.

 • Szakértői vélemény beszerzése

  Szükség esetén közreműködöm kompetens igazságügyi szakértő eljárásba történő bevonásában, szakértői vélemény beszerzésében.

Töltse ki az űrlapot és visszahívom!

Image


  Ittas vezetés

  Napjainkban az ittas járművezetés társadalmi és jogszabályi megítélése meglehetősen szigorú, ugyanis a ,,zéró tolerancia” jegyében jellemzően büntetőeljárással, de legkedvezőbb esetben is szabálysértési eljárással számolhat az, aki alkohol által befolyásolt állapotban ül volán mögé. Az eredmény mindkét esetben leggyakrabban pénzbírság és büntetőpontok, a büntetőeljárás végén pedig emellett - a törvény kötelező erejénél fogva - járművezetéstől eltiltás, szélsőséges esetben pedig még szabadságvesztés is járhat.


  Üzenetet küldök!

  Közúti baleset okozása

  A közlekedés fejlődésével és a közúti forgalom sűrűsödésével a közúti balesetek száma is növekedett, így – az ittas vezetés mellett - ma a közlekedési büntetőjog egyik leggyakrabban előforduló bűncselekményének tekinthető a közúti baleset okozása. Mivel a közúti közlekedésben egy apró figyelmetlenség is súlyos következményhez vezethet, a jogalkotó a közúti baleset okozását bűncselekménnyé, csekély mértékben társadalomra veszélyes alakzatát pedig közlekedési szabálysértéssé nyilvánította.

  Tekintettel arra, hogy a közlekedési ügyekben, legyen szó akár büntető-, akár szabálysértési eljárásról a bizonyítás rendkívül szerteágazó és bonyolult folyamat, mielőbb javasolt a hatékony ügyvédi védelem igénybevétele. Felkészült védekezés esetén, esetlegesen kompetens szakértő eljárásba történő bevonásával, nem csak a várható büntetés mérséklése, hanem kedvező esetben akár a felmentő ítélet is reálisan elérhető céllá válhat.


  Üzenetet küldök!

  Közúti veszélyeztetés

  Mivel a közúti közlekedés öleli fel a személyi és az áruforgalom legnagyobb részét, így a közúti gépjárműforgalom folyamatos növekedésével egyenes arányban növekszik a különböző közlekedési bűncselekmények száma is, így annak egyik jellemző megjelenési formája, a közúti veszélyeztetés is.

  Tekintettel arra, hogy biztonságos közúti közlekedést fokozott büntetőjogi védelem illeti, a közúti veszélyeztetés Btk.-ban meghatározott tényállása szerint akár három évig terjedő szabadságvesztéssel is büntetendő, aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton más vagy mások életét, testi épségét közvetlen veszélynek teszi ki.


  Üzenetet küldök!

  Járművezetés bódult állapotban

  A kábítószer fogyasztás elterjedésével jelentősen megnőtt a kábítószer hatása alatt járművet vezetők és ilyen állapotban súlyos balesetet okozók száma. A jogalkotó abból a tényből indult ki, hogy aki a vezetési képességet hátrányosan befolyásoló szer hatása alatt járművezetőként részt vesz a közlekedésben, az fokozott veszélyt jelent a közlekedés biztonságára és más személyek életére, testi épségére. Erre tekintettel a jogalkotó a közlekedés valamennyi ágazatában, 1998 óta pönalizálja a bódult állapotban történő járművezetést.


  Üzenetet küldök!